1 jaar vzw MAG

vzw MAG bestaat 1 jaar en dat vieren we met jou gedurende 4 dagen met muziek, tentoonstelling, poëzie en veel plezier. Verdere info volgt.

het MAG team

1-jaar MAGqrtskie6

Winter bij vzw MAG / Wintertime at vzw MAG

De winter is voorbij de lente is aangekomen. Genoeg tijd gehad om te bespreken wat geweest is en om te brainstormen over wat komen zou.

Na de goede reacties op de tentoonstelling “music in the picture” en “bang zijn mag” kunnen we nu al zeggen, als alles goed zit, dit jaar opnieuw.

Hou ergens een dagje vrij de eerste 2 weken van juli.
vzw MAG laat je dan mee genieten van beeldende kunst, woordkunst, muziek en meer.

vzw MAG presenteert “pop-up haiku” een project van Hannablue Art en qrtskie, we volgen hen een jaar lang naar ergens en houden jullie daarvan op de hoogte.

Interesse om deel te nemen aan een ambachten markt, laat het ons weten.

Op zoek naar een nieuwe locatie.

Wat geweest is, daar waren we het snel over eens. Astromancer, Becky Sue, Spit Fox, Matt T Mahony, Sinroots, Special FX Manon DS, Heidi de Meulemeester, Bizoet, onze leden en vrijwilligers. Allen bedankt voor de aangename samenwerking en steun, een start om niet te vergeten!

Dat was de winter van vzw MAG, wat de volgende seizoenen betreft, we houden jullie op de hoogte!

het MAG team

The winter is over and spring has arrived. We had enough time to discuss about what has been and about what is yet to come.

After the good comments on the exhibitions ‘music in the picture’ and ‘bang zijn mag’ we can already say that if everything goes well, we do it over again this year.

The first two weeks of july vzw MAG will let you enjoy fine art, word art, music and more. So, write it down in your calendar and feel free to jump in.

vzw MAG presents ‘pop-up haiku’, a project from Hannablue Art and qrtskie. We will follow them during one year to ‘somewhere’ and we will keep you updated of their journey.

Interested to take part in a crafts market? Let us know.

Looking for a new location.

What has been, we quickly agreed on. Astromancer, Becky Sue, Spit Fox, Matt T Mahony, Sinroots, Special FX Manon DS, Heidi de Meulemeester, Bizoet, our members and volunteers. We thank every one for the pleasant corporations and for your support. A beginning never to forget.

So, this was wintertime @ vzw MAG, what concerns the next seasons, we will keep you informed!!!

MAG team

vzw MAG presenteert ‘pop-up haiku’ by Hannablue Art / vzw MAG presents ‘pop-up haiku’ by Hannablue Art

‘pop-up haiku’ is een groeiend project tussen Hannablue Art en vzw MAG via analoge en digitale wegen.

Hannablue Arts haiku’s zullen te volgen zijn via verschillende digitale media en in levende lijve op onverwachte momenten en plaatsen gedurende een jaar lang. Waar we eindigen weten we nog niet maar een begin is er.

vzw MAG bedankt alvast Hannablue Art voor de samenwerking en we hopen dat jullie er kunnen van genieten.

het MAG team

‘pop-up haiku’ is a growing project between Hannablue Art and vzw MAG through analog and digital road.

You will be able to follow Hannablue Arts haiku’s through various digital media and in person at unexpected places and moments during one year.

Where we will end we do not know yet but there is a beginning.

vzw MAG would like to thank Hannablue Art in advance for the cooperation and we hope that you will enjoy the project.

MAG team